Ačkoli se mohou používat zaměnitelně, termíny porucha erekce, sterilita a impotence se často používají stejně. Neschopnost reprodukce se také nazývá impotence. Neschopnost nebo neochota člověka rozmnožovat se se označuje jako sterilita. Erektilní dysfunkce je neschopnost erekce. I když je mužova plodnost normální, může mít potíže s erekcí. Muž, který má erekci bez jakýchkoli problémů, může být stále neplodný. Někdy se mohou oba tyto jevy vyskytnout současně.

Impotence může dokonce způsobit problémy v partnerském vztahu. Eroxel vám však nyní nabízí nejúčinnější řešení, které nezpůsobuje vedlejší účinky: Eroxel Koupit

Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce je z lékařského hlediska neschopnost vykonávat sexuální činnost. Ztuhlost penisu (známá také jako ztuhlost) může ztěžovat provádění sexuálního aktu. Ten také nemusí trvat dostatečně dlouho. Můžete mít také obojí. V tomto případě je rozhodujícím faktorem pohlavní styk. Tato definice nemá vliv na plodnost. K erektilní dysfunkci dochází, když má postižený pohlavní styk déle než tři měsíce, a v takovém případě je šance na dosažení dostatečné erekce menší než 25%.

Erektilní dysfunkce je stav, který má za následek nedostatečnou schopnost ztopoření penisu nebo nedostatečnou délku ztopoření. Erektilní dysfunkce je neschopnost mít pohlavní styk. Může být způsobena různými zdravotními potížemi, například vysokým krevním tlakem nebo cukrovkou. Erektilní dysfunkci může léčit váš lékař, i když je častější u starších lidí (postihuje přibližně 1 až 2% osob ve věku 40 let a 15 až 20% osob ve věku 65 let). Pokud již erektilní dysfunkce způsobuje partnerovi nebo postiženému problémy, je třeba ji okamžitě léčit.

Muži zažívají sexuální vzrušení, když se zvětší velikost a tvrdost jejich penisu. Při pečlivém pohledu je proces erekce nezávislý na sexuální touze ("libido") nebo schopnosti dosáhnout orgasmu ("ejakulace"). Je důležité rozlišit různé sexuální funkce a formy na jejich nejvýznamnější složky, abychom pochopili poruchy, které postihují jen malý počet lidí, zejména na začátku.

Erektilní dysfunkci může způsobit mnoho faktorů. Erektilní dysfunkce může být způsobena řadou faktorů, včetně poruchy mozku, nervového zásobení, krevního zásobení a hormonálních problémů. Problémy s erekcí mohou být často způsobeny přímým poškozením erektilních tkání. Studie ukázaly, že mnohé z těchto příčin mohou být spojeny s potížemi s erekcí u pacientů.

Erektilní dysfunkce může být způsobena závažným, dosud neznámým onemocněním. Před zahájením jakékoli léčby by mělo být provedeno důkladné lékařské vyšetření. Před zahájením léčby by mělo být provedeno lékařské vyšetření. Váš lékař by měl také posoudit, zda můžete podstoupit určitou léčbu, nebo zda by byla škodlivá. Ve vaší situaci by neměla být použita. Lékař vám bude klást otázky a provede podrobné vyšetření, aby získal vzorek vaší krve. Lékař vás může požádat o provedení dalších testů k ověření funkce erektilních tkání.

Existuje mnoho možností léčby

V posledních dvou desetiletích se díky intenzivnímu výzkumu výrazně rozšířil počet možností léčby. Erektilní dysfunkci lze léčit různými způsoby v závislosti na její příčině. Existuje mnoho psychologických, lékařských, chirurgických a instrumentálních možností léčby erektilní dysfunkce.

Nejúčinnější léčba je pomocí přípravku Eroxel díky jeho přírodním složkám: Eroxel Test