Hoci sa môžu používať zameniteľne, pojmy porucha erekcie, sterilita a impotencia sa často používajú rovnako. Neschopnosť reprodukcie je známa aj ako impotencia. Neschopnosť alebo neochota človeka rozmnožovať sa je známa ako sterilita. Erektilná dysfunkcia je neschopnosť erekcie. Aj keď je plodnosť muža normálna, môže mať problémy s erekciou. Muž, ktorý má erekciu bez akýchkoľvek problémov, môže byť stále neplodný. Niekedy sa oba tieto javy môžu vyskytnúť súčasne.

Impotencia môže dokonca spôsobiť problémy vo vzťahu páru. Eroxel vám však teraz ponúka najúčinnejšie riešenie bez toho, aby spôsoboval vedľajšie účinky: Eroxel Kúpiť

Erektilná dysfunkcia

Erektilná dysfunkcia je z lekárskeho hľadiska neschopnosť vykonávať sexuálne akty. Tuhosť penisu (známa aj ako stuhnutosť) môže sťažovať vykonávanie sexuálneho aktu. Taktiež nemusí trvať dostatočne dlho. Môžete mať aj oboje. V tomto prípade je rozhodujúcim faktorom pohlavný styk. Táto definícia nemá vplyv na plodnosť. Erektilná dysfunkcia sa vyskytuje vtedy, keď postihnutá osoba má pohlavný styk dlhšie ako tri mesiace, pričom v takom prípade je šanca na dosiahnutie dostatočnej erekcie menšia ako 25%.

Erektilná dysfunkcia je stav, ktorý má za následok nedostatočnú schopnosť stuhnutia penisu alebo nedostatočnú dĺžku stuhnutia. Erektilná dysfunkcia je neschopnosť mať pohlavný styk. Môže byť spôsobená rôznymi zdravotnými stavmi, napríklad vysokým krvným tlakom alebo cukrovkou. Erektilnú dysfunkciu môže liečiť váš lekár, aj keď je častejšia u starších ľudí (postihuje približne 1 až 2% ľudí vo veku 40 rokov a 15 až 20% ľudí vo veku 65 rokov). Ak už erektilná dysfunkcia spôsobuje partnerovi alebo postihnutej osobe problémy, treba ju okamžite liečiť.

Muži zažívajú sexuálne vzrušenie, keď sa zväčší veľkosť a tvrdosť ich penisu. Pri pozornom pohľade je proces erekcie nezávislý od sexuálnej túžby ("libido") alebo schopnosti dosiahnuť orgazmus ("ejakulácia"). Je dôležité rozlíšiť rôzne sexuálne funkcie a formy na ich najvýznamnejšie zložky, aby sme pochopili poruchy, ktoré postihujú len malý počet ľudí, najmä na začiatku.

Erektilnú dysfunkciu môže spôsobiť mnoho faktorov. Erektilná dysfunkcia môže byť spôsobená rôznymi faktormi vrátane poruchy v mozgu, nervového zásobenia, krvného zásobenia a hormonálnych problémov. Problémy s erekciou môžu byť často spôsobené priamym poškodením erektilných tkanív. Štúdie ukázali, že mnohé z týchto príčin môžu súvisieť s ťažkosťami s erekciou u pacientov.

Erektilná dysfunkcia môže byť spôsobená závažným, doteraz neznámym ochorením. Pred začatím akejkoľvek liečby by sa malo vykonať dôkladné lekárske vyšetrenie. Pred začatím liečby by sa malo vykonať lekárske vyšetrenie. Váš lekár by mal tiež posúdiť, či môžete podstúpiť určitú liečbu, alebo či by bola škodlivá. Vo vašej situácii by sa nemala používať. Lekár vám položí otázky a vykoná podrobné vyšetrenie, aby získal vzorku vašej krvi. Lekár vás môže požiadať o vykonanie ďalších testov na overenie funkcie erektilných tkanív.

Existuje mnoho možností liečby

Počet možností liečby sa za posledné dve desaťročia vďaka intenzívnemu výskumu výrazne zvýšil. Erektilnú dysfunkciu možno liečiť rôznymi spôsobmi v závislosti od jej príčiny. Na liečbu erektilnej dysfunkcie existuje mnoho psychologických, lekárskych, chirurgických a inštrumentálnych možností.

Najúčinnejšia liečba je s liekom Eroxel vďaka jeho prírodným zložkám: Eroxel Test