Každý muž zažíva občasnú neschopnosť postaviť sa alebo udržať erekciu, najmä počas stresových období. O erektilnej dysfunkcii hovoríme vtedy, keď problémy s erekciou pretrvávajú dlhší čas a výrazne znižujú kvalitu vášho života. V tejto situácii je potrebná komplexná diagnostika lekárom, pretože príčin porúch erekcie je veľa a od nich sa odvíja liečba. Porucha erektilnej dysfunkcie, známa aj ako impotencia, je stav, pri ktorom muž nedokáže uspokojivo otehotnieť.

Impotencia môže byť pre mužov veľmi ťažkou skúsenosťou, ale Eroxel teraz poskytuje najlepšie riešenie tohto problému vďaka svojim vynikajúcim zložkám: Eroxel

Príčiny ED

Erekcia je zložitá, pretože zmyslové podnety a telesné funkcie musia hladko spolupracovať. Mozog vysiela do penisu stimulačné signály prostredníctvom nervových impulzov cez miechu, keď vníma sexuálny podnet. V tejto súhre medzi prietokom krvi a prívodom krvi sa penis rozširuje. To spôsobuje erekciu. Môže to byť spôsobené psychickými alebo fyzickými príčinami.

Psychologické dôvody

Psychologická príčina je taká, pri ktorej vnímanie sexuálneho podnetu spôsobuje viac nervových signálov inhibujúcich erekciu ako podporujúcich erekciu. Ide o rizikové faktory psychologických príčin:

  • Problémy s partnerstvami
  • Strach zo straty zamestnania alebo finančných problémov, stres, úzkosť
  • Strach zo zlyhania a nerealistické očakávania
  • Depresia
  • Traumatické sexuálne zážitky
  • Nevyriešená sexuálna orientácia

Predzvesť iných chorôb

Ak sa vyskytne erektilná dysfunkcia, treba vyhľadať lekársku pomoc. To môže pomôcť identifikovať iné ochorenia. "Imporium" môže byť príznakom systémového cievneho ochorenia, ischemickej choroby srdca (ICHS), mozgovej príhody alebo cukrovky.

Diagnostika

Pred začatím liečby je dôležité vykonať komplexné diagnostické hodnotenie. Existuje mnoho príčin erektilnej dysfunkcie. Podrobné vyšetrenie zahŕňa sexuálnu anamnézu, neurologické vyšetrenia a laboratórne testy na stanovenie hormónov alebo erektilnej dysfunkcie.

Bez ohľadu na vašu diagnózu je Eroxel veľmi účinný doplnok a najlepšie zo všetkého je, že nemá žiadne vedľajšie účinky: Eroxel Kúpiť